Voorzieningen

Hier kunt u de verschillende voorzieningen vinden die wij hebben opgezocht.
Elke voorziening die u hier vindt, werkt met kinderen/jongeren/ouderen met een autismespectrumstoornis.
Onder de naam van de voorziening staat telkens een link die u doorverwijst naar de website van de voorziening.


De Autonoom (Charlot)

Knipsel.PNG

dienstverlening
Autisme grijpt fundamenteel in op het leven van en met die persoon, hoe subtiel dat autisme ook aanwezig kan zijn.
Kinderen, jongeren en volwassenen met autisme vragen een bijzondere ondersteuning waarbij duidelijkheid en veiligheid bieden belangrijke elementen zijn.
Vrijwilligers kunnen voor mensen met autisme een welkome hulp zijn voor gezinnen, op school, in de vrije tijd,…

Heb jij een hart voor twee en wil jij je inzetten voor anderen? Geef mensen met autisme dan een stukje van je vrije tijd! Voor kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis is jouw inzet heel belangrijk! Jouw bijdrage kan immers een onmisbare meerwaarde betekenen in de dienstverlening aan deze toch wel bijzondere doelgroep.

Contactgegevens
Autonoom vzw
Groot Begijnhof 14,
9040 Gent (Sint-Amandsberg)
eb.nerednaalvemsitua|moonotua#eb.nerednaalvemsitua|moonotua


Autisme Centraal (Emma)

autismecentraal.jpg
  • Klik hier voor de bespreking volgens het tekstkritiekmodel.

Contactgegevens
Adres:
Groot Begijnhof 85
9040 Sint-Amandsberg
Telefoon: 09 238 18 18
E-mail: moc.laartnecemsitua|ofni#moc.laartnecemsitua|ofni
Website: http://www.autismecentraal.com


Autisme Limburg vzw (Ilse)

Autisme%20Limburg%20%28afbeelding%29.jpg

Contactgegevens
Adres: Beekstraat 8, 3630 Maasmechelen
Telefoon: 0474/615037 na 15u
E-mail: eb.grubmilemsitua|ofni#eb.grubmilemsitua|ofni


Vibso in Waregem (Jolien)

vibso.jpg

Contactgegevens
Vibso - Waregem
Toekomststraat 75 (Ingang Broekstraat 34)
8790 Waregem
Tel. 056/60 01 35 Fax. 056/62 69 91
E-mail: eb.suluaptnisgs|osbivofni#eb.suluaptnisgs|osbivofni


Begeleidingscentrum campus Het Anker (Julie)

Het anker Ter Brugge werkt samen met nog een aantal voorzieningen zoals bv Spermalie. Deze komen samen onder de naam de kade. Zij hebben een algemene visie opgesteld die voor alle voorzieningen het zelfde zijn als ze onder de naam de kade vallen. Hier zijn enkele doelstellingen die zij in hun visie vermelde en willen bekomen.
Biedt kwaliteit van ondersteuning en realiseert zo het kwaliteit van bestaan
Biedt ondersteuning op maat van elke gebruiker
Gelooft dat kwaliteit van ondersteuning enkel kan door inzetten van handicap specifieke expertise
Werkt met multidisciplinaire teams waarin verschillende teamleden in meervoudige partijdige intens samenwerken
Ziet de gebruiker steeds in relatie met zijn omgeving
Biedt een zo ruim mogelijke continuüm aan ondersteuningsvormen
Werkt vanuit het principe van volwaardig burgerschap
Is een permanent lerend, evaluerend en groeiend netwerk
Trekt medekundige werknemers aan
Werkt samen met andere organisaties en netwerken

Contactgegevens
Adres: Beisbroekdreef 12, 8200 Brugge Sint-Andries
Telefoon: 050/39.09.35


Diagnosecentrum voor autismespectrumstoornissen Roeselare (Kenneth)

diass.jpg

Dienstverlening
Het Diagnosecentrum voor autismespectrumstoornissen (afgekort DIASS) is er voor mensen waarbij er een vermoeden is van een autismespectrumstoornis. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen terecht in deze voorziening.

In de voorziening wordt een multidisciplinair onderzoek gevoerd (in samenwerking met andere voorzieningen) om uit te maken als er een spectrumstoornis aanwezig is of niet. Hierbij komt de cliënt in contact met psychologen, medici, … Dit multidisciplinair onderzoek vergt ongeveer 6 tot 9 contactmomenten.

De cliënt kan in deze voorziening ook terecht voor een andere vorm van hulpverlening, bl. coaching. Mensen die nog maar net de diagnose autisme vernomen hebben, kunnen bij een coach terecht die helpt en begeleidt waar nodig.
Daarnaast is DIASS ook een meldpunt en informatiecentrum i.v.m. autismeproblematiek bij volwassenen, waarbij steeds gezocht wordt naar een antwoord op gestelde vragen.

Contactgegevens
Adres: Spoelstraat 19, 8800 Roeselare
Telefoon: 051 / 25 90 80
E-mail: eb.rubsnoc|eraleseorbc#eb.rubsnoc|eraleseorbc


Inkendaal (Laurien)

main-logo.gif

Contactgegevens
Adres : Inkendaalstraat 1, 1602 Vlezenbeek (St.-Pieters-Leeuw)
Telefoon : 02/531.51.11
E-mail : eb.laadnekni|ofni#eb.laadnekni|ofni


Vzw Victor in Roeselare (Lisa)

victor.png

Contactgegevens
Onze-Lieve-Vrouwemarkt 6
8800 Roeselare
Tel: 051 25 25 28 Elke werkdag tussen 9u en 12u30
E-mail: eb.rotcivwzv|ofni#eb.rotcivwzv|ofni
Website: http://www.vzwvictor.be


Orthopedagogisch Centrum Sint-Idesbald voor Buitengewoon Secundair Onderwijs, Roeselare (Melissa)

SintIdesbaldPartners_0.png

Dienstverlening
BuSO Sint-Idesbald is een school waar men het buitengewoon onderwijs aanbiedt. Er wordt gewerkt in kleinere groepen, zodat men zich kan richten op de individuen. Zo heeft elke leerling een eigen leerlingbegeleider.
De school biedt zowel een algemene en sociale vorming als een beroepsgerichte vorming aan.

De opleidingen worden gegeven in modules. Dit betekent dat de leerstof in kleinere onderdelen aangeleerd worden.

Er bevindt zich niet enkel een campus in Roeselare, maar ook in Moorslede. De campus in Moorslede draagt de naam 'Ten Bunderen'.

Contactgegevens
BuSO Sint-Idesbald
De Zilten 52
8800 Roeselare
tel.: 051/26 43 26
fax.: 051/26 43 20
e-mail: gro.atiracarf|dlabsedi.ts.osub#gro.atiracarf|dlabsedi.ts.osub
http://www.busostidesbald.be/


VZW Mathijs in Ieper (Rebeccah)

Contactgegevens
Adres:
Vinkenlaan 3
8900 Ieper
Op kaart weergeven
Telefoon
057 20 76 20

Fax
057 21 46 84
Rekeningnummer
464-8236341-27
e-mail
eb.tenyks|sjihttam#eb.tenyks|sjihttam

http://www.vzwmatthijs.be/


't Veld (Valerie)

top.ht1.jpg

Contactgegevens
Centrum voor Ambulante Revalidatie ’t Veld
Ichtegemsestraat 32
8211 Aartrijke
Telefoon: 050 25 00 90
Fax: 050 20 85 06
E-mail: eb.dlevt|ofni#eb.dlevt|ofni