Statistieken

Op deze pagina kunt u statistieken / cijfergegevens vinden die te maken hebben met het thema 'autisme'.


Charlot


Ilse
Ik heb cijfergegevens gevonden op de website http://www4dar.vlaanderen.be. De cijfergegevens gaan over het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs in het kleuter-, lager- en secundair onderwijs.


Jolien
De statistiek die ik gebruik heb ik gevonden op de website http://www.ond.vlaanderen.be. Deze statistiek toont hoeveel jongens/ meisjes in het jaar 2012- 2013 is het buitengewoon onderwijs ingeschreven waren in Kortrijk. Over de verschillende niveau's (kleuter- lager- secundair)


Julie
De cijfergegevens die ik heb gebruikt gaan over autisme en verschillende evenementen. bv. het aantal mensen die ermee in contact komen, hoeveel de autisme telefoon wordt gebruikt… Ik heb voor de cijfers gekozen rond de autisme telefoon. Ik heb de cijfergegevens gevonden op de website http://www.autismevlaanderen.be/pages/vva


Kenneth
De cijfergegevens die ik voor de wiki gebruik, vond ik op de website http://www4dar.vlaanderen.be. Het cijfermateriaal gaat over de schoolbevolking in het buitengewoon lager onderwijs ten opzichte van de totale schoolbevolking in het lager onderwijs.


Laurien
Ik heb cijfergegevens gevonden op de website http://www4dar.vlaanderen.be. De cijfergegevens gaan over de schoolbevolking in het buitengewoon secundair onderwijs ten opzichte van de totale schoolbevolking in het secundair onderwijs.


Lisa
Ik heb mij cijfergegevens gevonden op de website ttp://www4dar.vlaanderen.be. De cijfers gaan over Schoolbevolking in het buitengewoon secundair onderwijs, naar geslacht.


Melissa
Ik heb cijfergegevens gevonden op de website http://www.zorg-en-gezondheid.be. De cijfers gaan over hoe jongeren bij een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg terecht komen.


Rebeccah
Statistiek over welke problemen er voorkomen in CGG. Men bespreekt de begrippen, met welke problemen ze zich aanmelden en de belangrijkste diagnose’s dat men stelt.

Aangeboden door Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en Vlaamse overheid.


Valerie
Ik heb cijfers gevonden over het aantal leerlingen in het kleuter en het lager onderwijs in Ichtegem.