Specialisten

Op deze pagina kunt u wat meer vinden over bepaalde specialisten die vermeld worden in onze basisartikels. De specialisten zijn ingedeeld volgens de artikels van de student.
Elke student heeft één specialist van zijn/haar artikel verder uitgewerkt.


Simon Baron-Cohen (Charlot)

Simon Baron-Cohen (Londen, 15 augustus 1958)is een Brits hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie in de afdelingen psychiatrie en experimentele psychologie aan de Universiteit van Cambridge. Hij is een autoriteit in het onderzoek naar het autismespectrum. Hij staat mee aan het hoofd van het Autism Research Centre van de universiteit in Cambridge.


Jos Prickaerts (Ilse)

Jos Prickaerts is Associate Professor bij Maastricht University. Hij heeft gestudeerd in de University of Utrecht. In 1998 behaalde hij zijn doctoraat rond Geheugenvorming en Drugs. Als post-doc in multidisciplinaire teams werkte hij tot 2004. In de periode van 2004 tot 2009 werkte hij in de Universiteit van Maastricht.

Sinds 2010 heeft hij zijn eigen onderzoeksgroep in de Afdeling Neurowetenschappen.
Op zijn persoonlijke pagina beschrijft hij dat hij verschillende onderzoeken doet. Enkele voorbeelden zijn: depressie, psychofarmacologie/Behavioral Neuroscience, neurobiologie van leren en geheugen, neurobiologie van neurodegeneratieve ziekten, hersenen plasticiteit, fosfodiësterasen en de ziekte van Alzheimer.


Fop Verheij (Jolien)

Verheij, Fop is kinder- en jeugdpsychiater en psychotherapeut. Hij is hoogleraar in Erasmus MC-Sophia, Rotterdam en hoofdopleider postmaster opleiding tot psychotherapeut kinderen & jeugd.
Boeken : integratieve kinder- en jeugdpsychotherapie, pervasieve ontwikkelingsstoornissen en de inkleuring door de levensfasen,…


Peter Vermeulen (Julie)

Peter Vermeulen is een orthopedagoog in de Katholiek Universiteit Leuven & Universiteit Leiden.
Medewerker bij Autisme Centraal (Gent, België) : het is een expertisecentrum voor autismespectrumstoornissen.
Hij verzorgt lezingen, workshops en trainingen in meer dan 15 landen. (binnen en buiten Europa)

http://www.psychologiemagazine.nl/web/Advies/Experts-van-de-laatste-maanden/Autisme-en-normale-begaafdheid-bij-kinderen.htm


Caroline Bokhorst (Kenneth)

Caroline L. Bokhorst is universitair docent bij de afdeling Ontwikkelings-en Onderwijspsychologie van het Instituut voor Psychologie aan de Universiteit Leiden. Zij behaalde haar master in de ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden, met een specialisatie in onderzoeksmethoden en statistiek.
Ze behaalde haar doctoraat aan Kind en Gezin studies, ook van de Universiteit Leiden, en gericht op gehechtheid bij tweelingen, het uitvoeren van een gedrags-genetische studie over kind-moeder en kind-vader gehechtheid.
Caroline Bokhorst richt haar onderzoek(en) vooral op de fysieke, psychosociale en cognitieve rijping tijdens de adolescentie en haar relatie tot sociale angst, met name spraakangst. Daarnaast is zij geïnteresseerd in de invloed van temperament en collegiale relaties tijdens de ontwikkeling. (http://www.socialsciences.leiden.edu)

Faculteit/departement:
Faculteit der Sociale Wetenschappen, Instituut Psychologie, Ontwikkelings- & Onderwijspsychologie

Contactgegevens:
Pieter de la Court gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden


Judy Gould (Laurien)

Judy Gould is een psychotherapeut. Ze is erg geïnteresseerd in het psychotherapeut zijn voor haar leven. Ze heeft een phD in psychologie en dan in een trainingsprogramma van psychotherapie in the Toronto Institute for Relational Psychotherapy waar ze nu lid van de faculteit is.
Daarnaast is ze ook lid van the Ontario Society of Psychotherapists en een lesgeefster aan de Dalla Lana School of Public Health at the University of Toronto. Ze heeft de leiding over de training van therapeuten en de therapeuten die al hun training hebben voltooid.
Ze is te bereiken via het nummer 647-991-4225 of moc.dluogyduj|ofni#moc.dluogyduj|ofni


Susan Bögels (Lisa)

Susan Bögels is de initiatiefnemer en directeur van UvA minds. Zij is klinisch psycholoog/psychotherapeut, gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie en gezinstherapie. Daarnaast is zij mindfulness trainer. Ze werkt als hoogleraar Orthopedagogiek bij de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft diverse internationale artikelen gepubliceerd over mindfulness, is associate editor van het in 2010 gestarte journal "Mindfulness" en auteur van het boek Denken + Doen = Durven.


Petri Embregts (Melissa)

Ze is hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Ze geeft les binnen Psychopathologie en behandeling en Beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.
Verder is ze directeur van Dichterbij en hoofdopleider van de opleiding tot gezondheidspsycholoog bij het Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding in Eindhoven. Daarnaast is ze ook nog lid van de commissie hoog specialistische geestelijke gezondheidszorg van de Gezondheidsraad, lid van de beoordelingscommissie Kwaliteit van Zorg en redactielid van het Nederlands tijdschrift Zorg aan mensen met een verstandelijke beperking.
Petri Embregts houdt zich ook bezig met onderzoek naar empowerment van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe ondersteuning, ethiek en effectiviteit van behandelingen.
Contactgegevens
Kamer T 322
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
Telefoon: +31 13 466 2282
Secretariaat: +31 13 466 2969
Fax: +31 13 466 3637
Email: ude.ytisrevinugrublit|stgerbme.m.c.j.p#ude.ytisrevinugrublit|stgerbme.m.c.j.p


Hans Asperger (Rebeccah)

Hans Asperger was een Oostenrijkse kinderarts naar wie het syndroom van Asperger is vernoemd.
Asperger publiceerde de eerste definitie van het Syndroom van Asperger . Hij identificeerde bij 4 jongens een patroon van gedrag en vaardigheden die hij "autistische psychopathie"noemde. Het patroon was "een gebrek aan empathie, weinig mogelijkheid om vriendschappen, eenzijdige conversatie, intense opname in een speciale interesse, en onhandige bewegingen te vormen." Asperger noemde kinderen "kleine professoren ', vanwege hun vermogen om te praten over hun favoriete onderwerp tot in detail.


Ina van Berckelaer-Onnes (Valerie)

Ze heeft haar hogere studies aan de Universiteit te Leien gevolgd. Daar studeerde ze Klinische Pedagogiek en Orthopedagogiek.de Universiteit benoemde haar in 1991 tot bijzonder hoogleraar om dan in 2001 tot gewoon hoogleraar benoemd te worden. Sinds ze in 2007 op emeritaat is, is ze als gastmedewerker verbonden aan de Universiteit.
Telefoon: +31 (0)71 527 4063
E-mail: ln.vinunediel.wsf|kcreb#ln.vinunediel.wsf|kcreb