Met rituelen maar wel leefbaar (Charlot)

Keer terug naar Overzicht artikelen

Met rituelen, maar wel leefbaar.

Samenvatting: De behandeling van kinderen en jongeren met een obsessief-compulsieve stoornis verloopt anders
als zij naast de dwang ook een autisme spectrum stoornis hebben. De standaard cognitieve technieken kunnen niet worden gebruikt, er is meer begeleiding en tijd nodig voor de exposure-opdrachten en er moet speciale aandacht worden besteed aan selfmonitoring-vaardigheden en generalisatie. Niet alle rituelen moeten worden aangepakt. Het is nodig een onderscheid te maken tussen rituelen
die vallen onder autistische repeterende gedragingen en een ontspannende en ordenende functie hebben, en obsessiefcompulsieve rituelen die een angst moeten neutraliseren. Van dwang is bekend dat deze toeneemt in perioden van stress. Jongeren met een autisme spectrum
stoornis hebben ook stoornisspecifieke stressbronnen; de behandeling zal derhalve ook psycho-educatieve elementen in zich moeten hebben.

Klik hieronder om mijn artikel te bekijken.
artikel%20autisme.pdf

Klik hier om mijn PowerPoint te bekijken.