Melissa

Persoonlijke voorstelling

Wie ben ik?

Ik ben Melissa Declercq, 18 jaar en eerstejaarsstudent orthopedagogie aan Vives Kortrijk.
Als vooropleiding heb ik humane wetenschappen gevolgd.
Later zou ik graag in het werkveld staan bij jongeren met autisme, jongeren met drugsproblemen of jongeren in een problematische opvoedingssituatie.

Waarom koos ik deze richting?

IK wilde altijd iets doen met psychologie, maar de universiteit is niets voor mij. Vandaar dat ik dan toegepaste psychologie wou studeren, maar blijkbaar is er later niet veel werk beschikbaar in het werkveld.
Dan hoorde ik over de opleiding orthopedagogie. Ik heb een grote interesse voor jongeren met drugsproblemen, jongeren met ASS en jongeren in een problematische opvoedingssituatie.

Over de wiki

We hebben samen besloten om een wiki aan te maken over autismespectrumstoornissen. Enkelen onder ons hadden hier al ervaring mee, ofwel in theorie ofwel in praktijk. Ikzelf heb vorig jaar een eindwerk gemaakt over autisme in het buitengewoon onderwijs.

859833_10200618462928436_85678561_o.jpg

Bron: Soen, J. (10 februari 2013). Melissa, [foto].

Examen informatievaardigheden

Partnergeweld.