Maatschappelijke organisaties

Keer terug naar Politieke context

Charlot
Stichting Autisme Almere beschikt over levensbrede autisme gerelateerde ervaring, kennis en deskundigheid.

Onze dienstverlening richt zich op normaal tot hoogbegaafde personen bij wie (mogelijk) sprake is van een autisme en op mensen uit hun directe omgeving zoals ouders, partners of gezinsleden, hulpverleners en werkgevers. Wij bieden gespecialiseerde behandeling, begeleiding, advies, consultatie, training en coaching. Tevens leveren we een belangrijke bijdrage aan deskundigheidsbevordering.

Om deskundigheid te bevorderen participeren we maandelijks in het behandeloverleg van GGZ Centraal Almere, de Meregaard. Ook in het Autisme Netwerk Almere zijn we nauw betrokken. Onze medewerkers bezoeken relevante congressen en deskundigheidstrainingen bij Autisme Centraal te Gent. Tevens bieden wij verschillende vrijwillige bijdragen aan bij het opzetten en ondersteunen van relevante projecten. Vanuit het scholingscentrum verzorgen we in- en externe cursussen, workshops en bijscholing.

Het werkgebied van onze stichting strekt zich uit over de regio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht

logo.jpg

contactgegevens:
Randstad 22125
1316 BW Almere
036 - 20 20 904
website: http://autismealmere.nl/


Jolien

'Autisme Centraal' biedt sociaal- culturele activiteiten aan voor mensen met autisme vanaf 18 jaar. De meeste personen hebben een normale begaafdheid of een licht verstandelijke beperking. Voorbeelden van deze activiteiten zijn stadswandeling, museumbezoek, koken,… Bijna alle activiteiten gebeuren overdag maar er zijn uitzonderingen bijvoorbeeld een weekend. De werking van Autisme centraal wordt voor een deel gesubsidieerd door het Ministerie van Cultuur.

autisme%20%281%29.jpg

Klik hier om naar de website van de maatschappelijke organisatie te gaan


Julie

Ik heb gekozen voor de volgende organisatie : Vlaamse Vereniging Autisme vzw

Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) is de ouder- en familievereniging rond autisme. VVA informeert en brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk samen rond autisme. Onze missie is het empoweren van persoonlijk betrokkenen, zoals ouders, partners, familieleden, … en personen met autisme. VVA wil inspireren en mensen zèlf in beweging krijgen zodat de levenskwaliteit van personen met autisme en hun netwerk kan vergroten. Ons ideaal is een samenleving die openstaat voor alle facetten van autisme en waar diversiteit als een meerwaarde wordt ervaren.

julie.jpg

Klik hier om naar de website van de maatschappelijk organisatie te gaan


Kenneth

'Het Raster' is een organisatie die thuisbegeleiding en andere vormen van hulpverlening aanbiedt aan personen met autisme. De begeleiding gebeurt aan huis of op de dienst. Het hele gezin en de ruimere omgeving van de persoon met autisme worden nauw betrokken. Voor een geslaagd begeleidingsproces zijn zowel begeleider als gezin verantwoordelijk en daarvoor is een sfeer van wederzijds vertrouwen noodzakelijk. (http://www.hetraster.be)

het%20raster

Klik hier om naar de website van de maatschappelijke organisatie te gaan


Laurien

'PAS' is de onafhankelijke belangenvereniging voor en door normaal- tot hoogbegaafde volwassen Personen uit het Autisme Spectrum. Tot de Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) behoren klassiek autisme, Hoogfunctionerend Autisme (HFA), de stoornis van Asperger en de Pervasieve Ontwikkelingsstoornis-Niet Anderszins Omschreven (PDD-NOS). Ook wanneer u een sterk vermoeden heeft dat u een ASS heeft, maar u heeft geen officiële diagnose, kunt u lid worden van PAS.
PAS houdt zich bezig met belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering, het geven van voorlichting en informatie, het organiseren van lotgenotencontact zoals contactdagen en gespreksgroepen en het organiseren van activiteiten. PAS kent ook een eigen wandelgroep. We proberen d.m.v. medezeggenschap de stem van de volwassenen met ASS te laten horen.

images.jpg

Klik hier om naar de website van de maatschappelijke organisatie te gaan


Lisa

'De NVA' is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten in alle levensfasen en op alle levensterreinen. Onder autisme verstaan we het brede spectrum van autismespectrumstoornissen, waaronder Asperger, PDD-NOS en McDD.
De NVA geeft mensen met autisme en hun naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn.

nva.jpg

Klik hier om naar de website van de maatschappelijke organisatie te gaan.


Melissa

'De Vlaamse Vereniging Autisme' (VVA) behartigt als ouder- en familievereniging de belangen van mensen met autisme en hun onmiddellijke omgeving. Ze doen daartoe aan bondgenotenwerking en sensibilisering.
Ze organiseren ook verschillende activiteiten omtrent autisme.

logovva.jpg

Klik hier om naar de website van de maatschappelijke organisatie te gaan.


Rebeccah

  • Voluit vzw

Organistatie die erkend wordt door de VAPH als een vrijetijdszorgorganisatie. Ze regelen hun eigen activiteiten maar doen ook aan vrijetijdstrajectbegeleiding.

Contactgegevens
Terlindenhofstraat 150 bus 2
2170 Merksem-Antwerpen
Tel.: 03 647 02 88
E-mail: eb.wzvtiulov|ofni#eb.wzvtiulov|ofni
website: http://www.voluitvzw.be/?page_id=2

Voluit vzw is ondersteund door
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)


Valerie

'Het SEN' (Steunpunt Expertise Netwerken) ondersteunt personen met een handicap.

logonew.png

Contactgegevens
Beukenlaan 9
2820 Rijmenam
Tel: 015 51 79 05
Fax: 015 22 45 15