Juridische Context

Op deze pagina kunt u een aantal wetteksten of regelgevingen vinden. Iedere student heeft een andere wettekst opgezocht omtrent autisme. Indien u over een bepaalde wettekst of regelgeving meer te weten wil komen, kunt u op de link klikken om deze te openen.


Charlot:
Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagopvangdiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen

Ilse:
17 NOVEMBER 2011. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden tot erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde begeleidingsdiensten inzake gezinsopvang

Jolien:
4 JULI 2008. - Decreet betreffende het onderwijs XVIII

Julie:
22 FEBRUARI 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996 betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap

Kenneth:
15 DECEMBER 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996 betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap.

Laurien:
17 DECEMBER 2010. - Codificatie betreffende het secundair onderwijs

Lisa:
22 FEBRUARI 2013. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996 betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap

Melissa:
Revalidatieovereenkomst tussen het comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor het referentiecentrum voor de autismespectrumstoornissen.

Rebeccah:

14 JUNI 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming.

Valerie:
13 JULI 2001. Besluit ven de Vlaamse regering tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap.