Internet Algemeen

Op deze pagina kunt u alle bronnen vinden die geraadpleegd werden op internet.

Keer terug naar bibliografie


Charlot

 • Statistieken geraadpleegd via :

Ilse

 • Sierksma, A.S.R., van den Hove, D.L.A., Pfau, F., Philoppens, M., Bruno, O., Fedele, E., Ricciarelli, R., Steinbusch, H.W.M., Vanmierlo, T., & Prickaerts, J. (2014). Improvement of spatial memory function in APPswe/PS1dE9 mice after chronic inhibition of phosphodiesterase type 4D. Elsevier, 77, 120-130. Geraadpleegd via http://www.sciencedirect.com
 • Van den Hove, D.L.A., Kenis, A., Brass, A., Opstelten, R., Rutten, B.P.F., Bruschettini, M., Blanco, C.E., Lesch, K.P., Steinbusch, H.W.M., & Prickaerts, J. Vulnerability versus resilience to prenatal stress in male and female rats; Implications from gene expression profiles in the hippocampus and frontal cortex. Elsevier, 23(10), 1226-1246. Geraadpleegd via http://www.sciencedirect.com
 • Sierksma, A.S.R., Rutten, K., Sydlik, S., Rostamian, S., Steinbusch, H.W.M., van den Hove, D.L.A., & Prickaerts, J. (2013). Chronic phosphodiesterase type 2 inhibition improves memory in the APPswe/PS1dE9 mouse model of Alzheimer's disease. Elsevier, 64, 124-136. Geraadpleegd via http://www.sciencedirect.com
 • van Dale (2006). Studiewoordenboek Nederlands. LegoPrint S.p.A: Italië

Jolien

 • Decreet van 4 juli 2008 betreffende het onderwijs XVIII (1 september 2008). Justel. 2008 - 07/04/45

Julie

 • Informatie over specialist geraadpleegd via :

Peter Vermeulen geraadpleegd op 2 november 2013 via:
http://www.psychologiemagazine.nl/web/Advies/Experts-van-de-laatste-maanden/Autisme-en-normale-begaafdheid-bij-kinderen.htm

 • Organisatie geraadpleegd via : Begeleidingscentrum-Het-Anker.

Geraadpleegd op 10 november 2013 via: http://www.de-kade.org/PortaalDeKade/Structuur-De-Kade/Begeleidingscentrum- campus-Het-Anker

 • Statistieken geraadpleegd via :Vlaamse Vereniging Autisme geraadpleegd op 14 december 2013 via:

http://www.autismevlaanderen.be/pages/vva

 • Wetgeving geraadpleegd via :

http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

 • Betekenis trefwoorden geraadpleegd via :

Encyclo MMXII (2013). Definities moeilijke woorden geraadpleegd op 26 november 2013, op http://www.encyclo.nl

http://www.vandale.be

 • Politieke context geraadpleegd via :

http://www.google.be

 • Andere bron :

http://www.limo.libis.be


Kenneth

 • Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996 betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap. Geraadpleegd via: http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm
 • Buitelaar, J.K., van Daalen, E., Hellendoorn, A., Langstraat, I., Leseman, P., & Wijnroks, L. (2013). The relationship between atypical visual processing and social skills in young children with autism. Research in Developmental Disabilities, 35(2), 423-428. Geraadpleegd via: http://www.sciencedirect.com
 • Diass.be (2010). Diagnosecentrum voor autismespectrumstoornissen [foto]. Geraadpleegd via http://www.diass.be/
 • Horwitz, E.H., Ketelaars, C.E.J., van Lammeren, A.M.D.N. (red.) (2004). Autismespectrumstoornissen bij normaal begaafde volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. Geraadpleegd via http://www.books.google.be
 • Jongmans, M.J., van de Weijer-Bergsma, E., & Wijnroks, L. (2008). Attention development in infants and preschool children born preterm: A review. Infant Behavior and Development, 31(3), 333-351. Geraadpleegd via: http://www.sciencedirect.com
 • OV OND (29 oktober 2012). Schoolbevolking in het buitengewoon lager onderwijs ten opzichte van de totale schoolbevolking in het lager onderwijs. Geraadpleegd via http://www4dar.vlaanderen.be
 • Van Veldhoven, N., & Wijnroks, L. (2003). Individual differences in postural control and cognitive development in preterm infants. Infant Behavior and Development, 26(1), 14-26. Geraadpleegd via: http://www.sciencedirect.com

Laurien

 • Betekenis trefwoorden geraadpleegd via :

http://www.vandale.be

 • Informatie over specialist geraadpleegd via :

http://judygould.com/?page=contact

 • Organisatie geraadpleegd via :

De sociale kaart : http://www.inkendaal.be/

 • Statistieken geraadpleegd via :

http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Cijfers/Pages/Excel.aspx

 • Wetgeving geraadpleegd via :

http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm

 • Politieke context geraadpleegd via :

http://www.google.be

 • Andere bron :

http://www.limo.libis.be


Lisa
• Jong N-VA (2007). Autipas. Geraadpleegd op 7 december 2013, op http://www.jongnva.be/blog/2007/04/15/autipas-2/

• De Vlaamse Vereniging Autisme (z.d.). VVA geraadpleegd op 7 december 2013, op http://www.autismevlaanderen.be/

• Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996 betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap (22 februari 2013). Geraadpleegd via: http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm

• Vzw Victor (z.d.). Vzw victor [foto] geraadpleegd op 14 december 2013, op http://www.vzwvictor.be

• Universiteit van Amsterdam (z.d.). Contactgegevens specialisten geraadpleegd 9 november 2013, op http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/medewerkers/

• Encyclo MMXII (2013). Definities moeilijke woorden geraadpleegd op 9 november 2013, op http://www.encyclo.nl

• Van Dale Uitgevers (2013). Definities moeilijke woorden geraadpleegd op 9 november 2013, op http://www.vandale.be

• Vlaanderen.be (z.d.). Kabinet van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Geraadpleegd via http://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/vlaamse-overheid/vlaamse-regering/jo-vandeurzen-vlaams-minister-van-welzijn-volksgezondheid-en-gezin/kabinet-van-de-vlaamse-minister-van-welzijn-volksgezondheid-en-gezin

• Nederlandse vereniging voor Autisme (z.d.). NVA geraadpleegd op 8 december 2013, op http://www.autisme.nl/

• Universiteit Maastricht (2013). Prof. dr. Carmen Dirksen geraadpleegd op 8 december 2013, op http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main1/Pers/OratiesEnRedes2013.htm

• Uva Minds (z.d.). Dr. Esther De Bruin, Prof. Dr. Susan Bögels en Dr. Bonny Van Steensel geraadpleegd op 8 december 2013, op http://www.uvaminds.nl/site/door-wie

• Andere bron:
http://www.limo.libis.be


Melissa

 • Embregts, P. (2009). Lectoraat ‘Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’. Menslievende professionalisering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Geraadpleegd via http://www.han.nl

Rebeccah

 • Esmeijer, F.J., Veerman, J.W., & van Leeuwen, H.M.P.(1999) Gestructureerde interviews voor DSM-classificatie van psychische stoornissen bij kinderen en jeugdigen. Tijdschrift voor psychiatrie, 41(4), 209-218. Geraadpleegd via http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl
 • van Leeuwen, H.M.P.,& Slot, H.M. (1991) De coördinatie-ontwikkelingsstoornissen: een nieuwe diagnostische categorie in de DSM-III/R. Tijdschrift voor psychiatrie, 31(9), 592-606. Geraadpleegd via http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl
 • van Leeuwen, H.M.P., Vieijra, J.P.M., & Kappers, E.J.(1987) Taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen met psychiatrische problematiek. Tijdschrift voor psychiatrie, 29(8), 504- 515. Geraadpleegd via http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl

Valerie