Geraadpleegde bronnen

Op deze pagina kunt u alle gebruikte bronnen vinden.


Lisa:

Kranten /week-of maandbladen/ magazines (commercieel)

• Smeets, R. (7 oktober 2013). Film geeft jongeren met autisme boost. De Standaard. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be
• Neesen, H. (26 oktober 2013). School voor kinderen met autisme op Citadel. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

• Concentra (7 September 2013). Bekende Vlamingen stappen mee voor autisme. Gazet van Antwerpen. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

• Concentra (3 september 2013). Jongeren met autisme in 'gewone' school. Het Belang van Limburg. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

• De Persgroep Publishing (14 september 2013). 1 op 10 aanvragen steun is voor autisme of ADHD. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be

Vak-tijdschriften (wetenschappelijk)

1) Kind & Adolescent Praktijk

Tijdschrift voor Orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie
http://www.acco.be/uitgeverij/nl/tijdschriften/tokk

2) Maljaars, J. (2013). Autismespectrumstoornissen: van DSM-IV-TR naar DSM-5. Kind & Adolescent Praktijk, 4, 221-224. Doi:10.1007/s12453-013-0026-8

3)Neef, M. (2013). Autisme in school. een passend aanbod binnen passend onderwijs. Kind & Adolescent Praktijk, 12, 146. Doi:10.1007/s12454-013-0046-9

Bijdrage uit een verzamelwerk

1)Delfos, M. (2008). Wat is de oorzaak van autisme. In M. Gottmer (red.), Leven met autisme (pp. 37-53). Utrecht: Bohn Stafleu van Loghum

Eindwerken/ bachelorproeven

1)Pollet, S. (2001). Autisme [eindwerk]. Torhout : KATHO-departement ReNO

2)Vande Kerckhove, E. (2004). Leren met autisme [eindwerk]. Torhout: KATHO-departement ReNO

3)Top, S. (2000). Een kennismaking met autisme.[eindwerk]. Torhout: KATHO-departement ReNO

4)Meyns, D. (2001). Lager onderwijs voor normaal-begaafde kinderen met autisme.[eindwerk]. Torhout: KATHO-departement ReNO

5)Verhaest, C. (2000). Op stap met Tesse: autisme krijgt een persoonlijke kleur.[eindwerk]. Kortrijk: KATHO-departement Ipsoc

Handboeken, losbladige werken, verzamelwerken, monografieën.

1) Verpoorten, R., Degrieck, S., Valkenborg, J., & Dekeukeleire, D. (2001). B² Omgaan met autisme: instrument voor zelfreflectie. Deel 1: mijn communicatie : Handleiding voor de directe begeleider [schoolboek]. Gent : Vlaamse dienst autisme.

2) Barten, C. (2011). De communicatiekoffer : communicatiehulpmiddelen voor 5- tot 12-jarigen met bijzondere aandacht voor kinderen met autisme. [schoolboek]. Leuven : CEGO (Centrum voor ervaringsgericht onderwijs).

3) Verpoorten, R., Noens, I., Moons, J., van Berckelaer O., & Allagonda, I. (2005). ComVoor: voorlopers in communicatie [Schoolboek]. Leuven: PITS

4) Cromheeke, K., De Meyer, M., Schepens, K., & Voorspoels, S. (2013). Spoor naar jezelf. : Zelfbeeldontwikkeling en hulpvraagverduidelijking bij jongeren met ASS. [Schoolboek]. Geraadpleegd via https://katho.stuiterproxy.associatie.kuleuven.be/primo_library/libweb/action/,DanaInfo=limo.libis.be+search.do?dscnt=0&vl(18646086UI5)

Melissa:

Vaktijdschriften.

1) Embregts, P & van Nieuwenhuijzen M. (2008). Autisme en het verwerken van sociale informatie. Begeleiding van kinderen en jongeren met autisme, 102-111. Doi 10.1007/978-90-313-6421-3_5

Kenneth

Kranten /week-of maandbladen/ magazines (commercieel)
  • Corelio (22 november 2013). 24u zwemmen voor De Okkernoot. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via http://www.nieuwsblad.be
  • Eeckhout, J. (22 november 2013). Autistisch meisje (13) dat in Sint-Jan-Baptist zat, stelt het goed in nieuwe instelling. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via http://www.mediargus.be
  • Corelio (21 november 2013). Nieuwe topschool voor leerlingen met beperking. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via http://www.nieuwsblad.be
  • De Persgroep Publishing (21 oktober 2013). Autisten krijgen te weinig kansen op de werkvloer. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via htpp:www.mediargus.be
  • Martens, P. (2013). Gehandicaptenzorg in Vlaanderen: 'We moeten selectief durven zijn'. //Knack, 42, 36.