Comorbiditeit tussen autisme en depressie nader bekeken (Ilse)

Keer terug naar Overzicht artikelen

Autisme en depressie zijn stoornissen in het brein. Bij depressie zijn het vooral stemmingswisselingen. Personen met autisme hebben problemen met communicatie en gedrag. Er is dus een afremming van hun levensritme.

De oorzaken liggen binnen de hersenstructuren die anders functioneren omdat het volume en de activiteit van de hersenen verschilt dan van gezonde mensen. In die hersenstructuren onderscheidt men een groep van vijf structuren die men het limbische systeem noemt. Binnen die vijf structuren gebeuren er belangrijke processen in verband met verwerken en herkennen van emoties, redeneringsvermogen en het aanzetten van reacties (bijvoorbeeld stressreactie). Bij beide stoornissen zijn er processen verstoord.

Ook neurotransmitters zijn medeverantwoordelijk voor de afwijkingen. Bij autisme en depressie wijkt het gehalte van neurotransmitters in het bloed af dan bij gezonde mensen. Die neurotransmitters (overdrachtstoffen) zorgen voor onze stemming, gedrag, bewegingen en remmingen. Stressvolle gebeurtenissen spelen ook een grote rol. Bij een stressreactie wordt er cortisol geproduceerd. Wanneer die stressprikkels veelvuldig na elkaar voorkomen, heeft het lichaam de tijd niet om te herstellen. Zo ontstaat er een te grote dosis cortisol, die cellen afbreekt in het limbische systeem. Het gevolg is dus schade binnenin de hersenen.
Autisme en depressie worden meestal behandeld met antidepressiva (SSRI's). Deze medicaties onderdrukken de symptomen.
Alle bekomen informatie is verkregen door gedragsbepalingen vooral door beeldende technieken (imaging-technieken) en door onderzoek naar neurotransmitters en cortisol in het bloed.

Die informatie is belangrijk maar het blijft moeilijk om een degelijke diagnose te stellen. Dit omdat sommige symptomen en afwijkingen van beide stoornissen op elkaar gelijken en omdat er tegengestelde meningen zijn over het resultaat van de onderzoeken. Of het nu gaat over autisme, depressie of de twee stoornissen tegelijkertijd zal de toekomst moeten uitwijzen door nog meer onderzoeken te doen.

Klik hieronder om mijn artikel te bekijken.
Artikel%3B%20Comorbiditeit%20tussen%20autisme%20en%20depressie%20nader%20bekeken.pdf

Klik hier om mijn PowerPoint te bekijken.