Angststoornissen bij kinderen met autismespectrumstoornissen (Lisa)

Keer terug naar Overzicht artikelen

Mijn artikel gaat over een onderzoek die gevoerd is naar angststoornissen bij kinderen met autisme.
Dit artikel begint met een prevalentie te geven voor de kinderen met ASS die effectief een bijkomende angststoornis ondervinden. Daarna wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak en het ontdekken van de angststoornis.
Dan wordt er onderzocht wat het verschil is tussen angststoornis die voorkomt bij kinderen met ASS en een angststoornis die voorkomt bij 'gewone' kinderen. Hierbij wordt tevens info gegeven over de kosten die angststoornis met zich meebrengt.
Ten derde wordt een eventuele behandeling, en het resultaat van deze behandeling gegeven.
Verder worden er ook enkele casussen/voorbeelden besproken.
Als laatste worden de beperkingen en de conclusie van dit onderzoek opgesomd.

Klik hieronder om mijn artikel te bekijken.
art%253A10.1007%252Fs12454-013-0036-y.pdf

Klik hier om mijn powerpoint te bekijken.